Virtual Private Server (vps)

Virtual Private Server หรือ VPS คือ เซิร์ฟเวอร์เสมือน หรือ เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวแบบเสมือนจริง เป็นการจำลองเครื่อง Server เสมือนขึ้นมา ภายใต้เครื่อง Server จริง ๆ 1 เครื่อง ซึ่งแต่ล่ะ VPS หรือ เซิร์ฟเวอร์เสมือนนี้ ก็จะมีการทำงานเป็นของตัวเองราวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ปกติ โดยแต่ล่ะเครื่อง Server อาจจะมีการจำลองไว้หลาย ๆ VPS ขึ้นอยู่กับทรัพยกรของเครื่องหลัก และความต้องการทรัพยาการของแต่ล่ะ VPS โดยทั้งนี้ทั้งนั้น แต่ล่ะ VPS จะถูกจัดสรรควบคุมดูแลโดย Server หลัก ซึ่ง เซิร์ฟเวอร์ เสมือนนั้นทำงานได้เหมือนกับ เซิร์ฟเวอร์จริง โดยมี OS เป็นของตัวเองจริงๆ ซึ่งเราสามารถ install OS ลงไปได้เหมือนคุณติดตั้งปกติและยังไม่เกี่ยวข้องกับใครอีกด้วย
     วิธีการจำลองเซิร์ฟเวอร์เสมือนนี้อธิบายคร่าวๆได้ว่า เจ้าของเครื่อง Server จะใช้โปรแกรมแบ่งเครื่อง Server ตัวเอง ออกเป็นเครื่องเสมือนย่อยๆหลายๆเครื่อง โดยจะแบ่ง RAM แบ่งฮาร์ดดิสก์ แบ่ง CPU ของแต่ละเครื่องเสมือนออกจากกัน และสามารถทำงานเหมือนเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ปกติ และเป็นอิสระจากเครื่องเสมือนเครื่องอื่นๆ

ข้อดีสำหรับการใช้ VPS มีดังนี้
1. เรามี Server เป็นของตัวเองโดยสมบูรณ์เรา จะเหมือนเป็นเจ้าของ VPS Server เองเลย เราจะมี IP เป็นของตัวเอง ไม่ต้องแชร์กับใคร สามารถลงโปรแกรมอะไรได้ตามต้องการ ไม่ต้องรอ หรือง้อให้เจ้าของโฮสท์มาลงให้ จะใช้เครื่องเดียวนี้เปิดเว็บสักกี่โดเมน กี่ซับโดเมน ก็แล้วแต่เรา
การที่เรามีเนื้อที่ มี CPU มี RAM เป็นของเราเอง จะดีกว่า Shared Host คือไม่ต้องแบ่งใคร ทำให้ไม่ต้องห่วงว่าเว็บคนอื่นจะมาทำให้เว็บเราช้า หรือเราจะไปกวนเว็บคนอื่นจนต้องโดนเตะออกจากโฮสท์
2. ค่าใช้จ่ายน้อย
เนื่อง จาก VPS เป็นการเอาเครื่องจริงๆ มาจำลองเป็นเครื่องเสมือนหลายๆเครื่อง จึงทำให้การเช่า VPS มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเช่า Dedicated Server และบางที่ก็ราคาพอๆและถูกกว่าการเช่า Shared Host อีกต่างหาก
3. ดูแลง่ายถึง แม้จะเหมือนมี Server ของเราเอง แต่การดูแลง่ายกว่าการมี Server จริงๆ เพราะว่ามันเป็น Server เสมือน ซึ่งคล้ายกับเป็นโปรแกรมตัวนึง ทำให้สามารถสั่งรีบู้ต ปิดเครื่อง เปิดเครื่อง ผ่านทางหน้าเว็บได้เลย โดยไม่ต้องมีคนไปกดปุ่มที่หน้าเครื่องเหมือน Server จริง จะแบ็คอัพก็ทำผ่านหน้าเว็บได้เลย
เวลาระบบมีปัญหา อยากจะลง OS ใหม่ ก็ทำได้ง่ายผ่านทางเว็บได้ทันที  ไม่ต้องไปที่หน้า Server เอง

ข้อเสียของ VPS
    ใช้งานเครื่องได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากแบ่งทรัพยากรณ์ของเครื่อง 100% ออกมาเป็นหลายๆส่วน

    VPS ถือว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการหาเนื้อที่ในการทำเว็บ แต่ VPS อาจจะไม่เหมาะสำหรับเว็บที่ต้องเก็บข้อมูลเยอะๆเป็นร้อยๆ GB  หรือพวก Server เกม , Server วิดีโอ เนื่องจากเว็บพวกนี้จำเป็นต้องใช้เนื้อที่ดิสก์เป็นของตัวเองทั้งหมด หรือต้องใช้ CPU มากๆ ดังนั้นควรจะใช้ Server ของตัวเองดีกว่า แต่สำหรับเว็บทั่วๆไป VPS ถือว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่า Shared Host